Gdynia plus

Gdynia – aura, klimat oraz atrakcje
Strefa klimatyczna, w której leży Gdynia, nazywana jest ostrożną, przejściową. Ta przejściowość połączona jest z faktem, że klimat posiada zarówno cechy morskie, jak oraz kontynentalne. Niesamowity wpływ na klimat Gdyni i terenów przyległych ma bezpośrednie graniczenie obszaru z Morzem Bałtyckim. Wody morskie mają tę właściwość, iż podwyższają, a też obniżają temperaturę atmosfery w tej miejscowości, co jest niepobocznie przeróżne od cech klimatycznych terenów położonych w głębi lądu. Zmiany – podwyższenie, czy też upust temperatury ma precyzyjny związek z dominującą porą roku oraz właściwie od niej zależy. Gdynia zaliczana jest do miast Polski, jakie cechują się wielkim nasłonecznieniem – znacznie więcej na Dzielnice Gdyni. Wartość ta dla omawianego miasta jest jedną z najogromniejszych w naszym kraju. I tak oto średnie nasłonecznienie na przełomie maja oraz czerwca wynosi 20,66 MJ/m2. Konsultując klimat Gdyni, warto również nadmienić o wilgotności. Bowiem i te wartości cechują się tym, że są trochę wyższe. I tak oto, na przykład w porze zimowej wilgotność dla Gdyni wynosi około 82%, z kolei w porze letniej są nieco niższe. Najmniejszą wilgotnością charakteryzuje się miesiąc czerwiec. W tym przypadku omawiana wartość sięga 74%.